องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
photo แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file แบบรับรองการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file แบบหนังสือนำส่งโครงการขอรับสนันสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ดาวน์โหลดแบบคำขอตรวจค้นเอกสาร-รับรองสำเนาเอกสาร-ทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ดาวน์โหลดแบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ดาวน์โหลดแบบคำขอจดทะเบียนพานิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ดาวน์โหลดบันทึกการให้ถ้อยคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file แบบคำขอตรวจค้นเอกสาร-รับรองสำเนาเอกสาร-ทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file เอกสารหนังสือมอบอำนาจงานทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file เอกสารคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file เอกสารคำขอตรวจค้นเอกสาร-รับรองสำเนาเอกสาร-ใบแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file เอกสารคำขอจดทะเยียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file ภ.ป.1 แบบแสดงรายการภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 661
insert_drive_file แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต แผ่นที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2