องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
image ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง กับสายด่วน [10 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
ข่าวประชาสัมพันธ์ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [7 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [30 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ชาวดอนหันรวมใจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง #ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส [16 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ #โคกหนองนาโมเดล ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่ คุณเทพนิกร ศรีโย 089 5694602 [4 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ [29 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 [5 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน [7 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 420