องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
"ตำบลดอนหันน่าอยู่ คนมีคุณภาพ ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี"