องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 สายทาง บ้านหลุบหญ้าคา-บ้านห้วยเตย
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายถนนคสล. บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สายทาง ข้างศาลาอเนกประสงค์
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 สายทาง รอบหนองแจ ด้านทิศตะวันตก
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อครุัภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รับฟังคำวิจารณ์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สาย ข้างวัดนวลจันทร์-บ้านแม่ถนอมจิตร
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 จำนวน 5 สายทาง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สาย เขียงเนื้อ
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 สาย บ้านแม่อนงค์ ศรีวิชา
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 สาย คลองส่งน้ำฝายมหาสารคาม-ไร่นายสมพงษ์ เกษรมาลา
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 สาย บ้านใหม่พัฒนา ข้างบ้านพ่อบุญยงค์
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 สายบ้านใหม่พัฒนา ข้างบ้านพ่อบุญยงค์
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 ( 5 สายทาง) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สายข้างวัดนวลจันทร์-บ้านแม่ถนอมจิตร
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านแม่อนงค์ ศรีวิชา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 สายคลองส่งน้ำฝายมหาสารคาม-ไร่นายสมพงษ์ เกษรมาลา
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สายทาง เขียงเนื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างถนนบ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 สายสาย ประปาหมู่บ้าน - หน้าโรงเรียน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 105-01 ม. 5 บ้านหนองหญ้าแพรก ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
1 - 20 (ทั้งหมด 707 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36