องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 สาย บ้านนายวีระวงษ์ - นายเข็มชาติ
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรึตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย ข้างสนามกีฬาหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 สาย บ้านนายวีระวงษ์ - นายเข็มชาติ ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 สาย โรงเรียน - ตลาดดอนแดง ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย ข้างสนามกีฬาหมู่บ้าน ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่่น หมู่ที่ 7 สาย สามแยกบ้านนางวัฒนา - สระเทพนิมิตร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 สาย บ้านเหล่าพัฒนา - วัดป่า poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 สาย ข้างรั้วโรงเรียนบ้านหนองหญ้แพรก ด้านทิศใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 สาย นาพ่อจง - บ้านพ่อเสถียร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 สาย บ้านพ่อเหรียญ - หนองนาน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 สาย : สามแยกบ้านนางวัฒนา - สระเทพนิมิต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 สาย : ข้างรั้วโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกด้านทิศใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 สาย : นาพ่อจง - บ้านพ่อเสถียร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 สาย : บ้านพ่อเหรียญ - หนองนาน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 สาย : บ้านเหล่าพัฒนา - วัดป่า (เชื่อมต่อโครงการเดิม) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 สาย : บ้านพ่อปิ่น - หลุบหมากโก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 สาย หน้ารีสอร์ท - ซอยข้างร้านวัสดุก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 สาย : คลองส่งน้ำ - บ้านหมอจักร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
1 - 20 (ทั้งหมด 564 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 201
เดือนนี้ 6,721
เดือนที่แล้ว 15,476
ทั้งหมด 55,405