องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 สาย : บ้านพ่อปิ่น - หลุบหมากโก
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 สาย หน้ารีสอร์ท - ซอยข้างร้านวัสดุก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 สาย : คลองส่งน้ำ - บ้านหมอจักร
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 สาย : บ้านพ่อปิ่น - หนองบัวแดง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 สาย : บ้านพ่อปิ่น - หนองบัวแดง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 สาย : หน้ารีสอร์ท ซอยข้างร้านวัสดุก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 สาย : คลองส่งน้ำ - บ้านหมอจักร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงกาารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 สาย : บ้านพ่อปิ่น - หนองบัวแดง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลาางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 สาย : บ้านพ่อปิ่น - หลุบหมากโก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 สาย บ้านแม่ดวง - ริมคลองส่งน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สายบ้านนางปาริชาติ - บ้านนายร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประการเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 สายบ้านพ่อกำจัด - บ้านนางวนิดา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 สาย หลุบหญ้าคา - เกษตรก้าวหน้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 สาย : หนองคูน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 สาย บ้านนายสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สาย รอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก (บ้านหมอจักร - คลองส่งน้ำ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 สาย ท่าแร่ - ดอนแดง (หน้าวัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สาย บ้านแม่ละเอียด - บ้านพ่อสายคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 สาย ซอยสันติสุข บ้านพ่อไสว poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
1 - 20 (ทั้งหมด 548 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 170
เดือนนี้ 11,848
เดือนที่แล้ว 21,632
ทั้งหมด 33,152