องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำและปากกระโถน สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านผือ จุดดำเนินการ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษา รถขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6970 ขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 สาย โรงเรียน - ตลาดดอนแดง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำและปากกระโถน สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านผือ จุดดำเนินการ : เหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 สาย : โรงเรียน - ตลาดตอนแดง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศการดำเนินการจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 สาย : โรงเรียน - ตลาดดอนแดง โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย บ้านพ่อประสิทธิ์ - บ้านนางสาวจิตลัดดา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย บ้านพ่อสังวาลย์ - บ้านพ่อทองเพชร (สองฝั่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย บ้าน ส.อบต.ลำดวน - บ้านพ่อนุกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน จำนวน 5 จุด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 บ้านนางบุญเพ็ง - บ้านนางชัด(สองฝั่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สายบ้านพ่อประสิทธิ์ - บ้านนางสาวจิตลัดดา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย บ้าน ส.อบต.ลำดวน - บ้านพ่อนุกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 สาย บ้านนางบุญเพ็ง - บ้านนางชัด (สองฝั่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย บ้านพ่อผู้ใหญ่สังวาล - บ้านพ่อทองเพชร (สองฝั่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำและทางระบายน้ำอุดตัน บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 จุดดำเนินการ บริเวณที่นาแม่บุญแต้ม สร้อยหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน จำนวน 5 จุด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 สาย บ้านนายวีระวงษ์ - นายเข็มชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรึตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย ข้างสนามกีฬาหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
1 - 20 (ทั้งหมด 582 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34