องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 สาย สวนสาธารณะหนองหญ้าแพรก(สวนหลวงพ่อ)
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย ริมหนองแจ
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย ดอนน้อย-ดอนบม
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 สาย หนองนกอีแก้ว
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน ในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนดิน ในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 จำนวน 3 สายทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 จำนวน 5 สายทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 สาย บ้านแม่สมจิต สมบัติโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 สายทางที่ 1 : นานางมะลัย (ต้นตาลน้ำผุด) สายทางที่ 2 : นานายสมพงษ์ - นาผู้ใหญ่บี สายทางที่ 3 : หลังโรงแป้ง - ถนน 208 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 สายทางที่ 1 : ฮ่อมเหมือดแอ่ สายทางที่ 2 : หนองนกอีแก้ว สายทางที่ 3 : นานายปราโมชย์ สุกุมาลย์ สายทางที่ 4 : ทิศใต้ อบต.ดอนหัน สายทางที่ 5 : บ้านนายสมาน จันทสิทธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 สาย : บ้านแม่สมจิต สมบัติโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเกาะกลางถนน บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5,11,13 สาย ประปาหมู่บ้าน-หน้าโรงเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเกาะกลางถนน บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5,11,13 สาย : ประปาหมู่บ้าน - หน้าโรงเรียน ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สายทางที่ 1 สามแยกบ้านพ่อยันต์ นามใคร่นุ่น - หนองกั้ง, สายทางที่ 2 หนองเดิ่น, สายทางที่ 3 ท่าทางเกวียน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 791 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40