องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศแนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file ประกาศแนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่องบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผุ้สมัครนายก/สมาชิกสภา อบต.ดอนหัน (ผ.ถ.1/13 และ ส.ถ. 1/13) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ดาวโหลดแบบคำขอตรวจค้นเอกสาร-รับรองสำเนาเอกสาร-ทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
insert_drive_file ดาวโหลดแบบคำขอตรวจค้นเอกสาร-รับรองสำเนาเอกสาร-ทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย ข้างศาลาอเนกประสงค์ ไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน (เชื่อมต่อโครงการเดิม)
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 สาย บ้านนางฉวี ดอนอ่อนเบ้า - หลังบ้านนางสมพร ด่านซ้าย
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนและพนังกั้นน้ำ จำนวน 9 จุด ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงานซ่อมแซมถนนและผนังกั้นน้ำ ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน จำนวน 9 จุด grade
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลว. 9 พฤษภาคม 2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลว. 5 เมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลว. 2 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลว. 28 ธ.ค. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม