องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานภาพถ่ายสมาชิกในครัวเรือนคู่กับถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประกอบการทวนสอบการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศ การเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม 2567 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2568
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2568
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 สาย สวนสาธารณะหนองหญ้าแพรก(สวนหลวงพ่อ)
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 สาย หนองนกอีแก้ว
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย ดอนน้อย-ดอนบม
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย ริมหนองแจ
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน ในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลว. 22 ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลว. 18 ตุลาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ลว. 12 ตุลาคม 2566) grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม