องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
account_box กองช่าง
นายสุชาติ เกษรมาลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-2187143
นายชาญศักดิ์ แสนสีหา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวพรนภา ด่านกลาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายชาญชัย ด่านซ้าย
พนักงานสูบน้ำ
นายกมล สีทาโส
พนักงานสูบน้ำ