องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
account_box กองช่าง
นายสุชาติ เกษรมาลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-2187143
นายสุชาติ เกษรมาลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-2187143
นายชาญศักดิ์ แสนสีหา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายชาญศักดิ์ แสนสีหา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวพรนภา ด่านกลาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพรนภา ด่านกลาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายชาญชัย ด่านซ้าย
พนักงานสูบน้ำ
นายชาญชัย ด่านซ้าย
พนักงานสูบน้ำ
นายกมล สีทาโส
พนักงานสูบน้ำ
นายกมล สีทาโส
พนักงานสูบน้ำ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 415