องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
info ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
แนวปฏิบัติ เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมimage รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ ผ่านดีเยี่ยม [10 มกราคม 2567]
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบสถาบันการศึกษาของรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [10 มกราคม 2567]
รางวัลหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [13 กันยายน 2565]
รางวัลหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [25 มีนาคม 2565]
 
image ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2567 นี้ จัดเก็บ 100 % #ภาษี อบต.ดอนหัน #แจ้งขอมูลภาษี อบต.ดอนหัน [27 กุมภาพันธ์ 2567]
วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายอารมณ์ แหวะสอน ท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่น และผู้ช่วยฯ ลงพื้นที่สุ่มตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวันในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... [15 กุมภาพันธ์ 2567]
️ระวัง! โรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน) พบมากในฤดูฝน ❝โรคเมลิออยด์ ❞ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินหรือน้ำเป็นเวลานาน มีอันตรายถึงชีวิต สามารถป้องกันได้โดย✅ สวมรองเท้าบูทเมื่อต้องลุยน้ำย่ำโคลน ✅ ... [14 กุมภาพันธ์ 2567]
️ระวัง! โรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน) พบมากในฤดูฝน ❝โรคเมลิออยด์ ❞ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินหรือน้ำเป็นเวลานาน มีอันตรายถึงชีวิต สามารถป้องกันได้โดย สวมรองเท้าบูทเมื่อต้องลุยน้ำย่ำโคลน ... [14 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ผู้บริหารองค์กร
cast
นายธนกร รังสิมานพ
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 081-6621789
นายธนกร รังสิมานพ
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 081-6621789
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 151
เดือนนี้8,065
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)86,081
ทั้งหมด 280,000


camera_alt ภาพกิจกรรม

กิจกรรมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน [2 กุมภาพันธ์ 2567]

กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน [2 กุมภาพันธ์ 2567]

วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายเลิศชัย สร้อยทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน นายอาคม ฤทธิ์ตา หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวสิริรัตน์ แพนไธสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวกัญญ์พัชญา บุบผา... [2 กุมภาพันธ์ 2567]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ