องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศแนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศแนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่องบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผุ้สมัครนายก/สมาชิกสภา อบต.ดอนหัน (ผ.ถ.1/13 และ ส.ถ. 1/13) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ดาวโหลดแบบคำร้องขอรับเงินภาษีคืน-ภ.ด.ส-9 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ดาวโหลดแบบคำรับรองครอบครองที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ดาวโหลดแบบคำร้องขอผ่อนชำระ-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ดาวโหลดแบบคำร้องคัดค้านการประเมิน-ภ.ด.ส.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ดาวโหลดแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง-ภ.ด.ส-5 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ดาวโหลดแบบฟอร์มการขอข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ดาวโหลดแบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ดาวโหลดแบบคำขอจดทะเบียนพานิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ดาวโหลดบันทึกการให้ถ้อยคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ดาวโหลดแบบคำขอตรวจค้นเอกสาร-รับรองสำเนาเอกสาร-ทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ดาวโหลดแบบคำขอตรวจค้นเอกสาร-รับรองสำเนาเอกสาร-ทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
photo ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
find_in_page ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ดาวโหลดแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file แนวปฏิบัติในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ดาวโหลดแบบหนังสือนำส่งโครงการขอรับสนันสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
1 - 20 (ทั้งหมด 191 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10