องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประชาสัมพ์พันธ์แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
description บัญชีรายชื่อผุ้ได้รับความช่วยเหลืออุทกภัย บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น รอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
description บัญชีรายชื่อผุ้ได้รับความช่วยเหลืออุทกภัย บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น รอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
description บัญชีรายชื่อผุ้ได้รับความช่วยเหลืออุทกภัย บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น รอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
description บัญชีรายชื่อผุ้ได้รับความช่วยเหลืออุทกภัย บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น รอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
description บัญชีรายชื่อผุ้ได้รับความช่วยเหลืออุทกภัย บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น รอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
description บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลืออุทกภัย บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น รอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
description บัญชีรายชื่อผุ้ได้รับความช่วยเหลืออุทกภัย บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น รอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ประกาศเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างประเภทที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแกสภาพ ประจำปี พ.ศ.566
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file หนังสือขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน (รอบที่1) พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
1 - 20 (ทั้งหมด 246 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13