องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ดาวโหลดแบบหนังสือนำส่งโครงการขอรับสนันสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file แนวปฏิบัติในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ดาวโหลดแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายรักาาความสงบเรียบร้อยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านเหล่านกชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อสม.ประจำหน่วยเลือกตั้ง) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริการส่วนตำบลในจังหวัดขอนแก่นใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเรื่องตั้งประจำองค์การบริการส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่2 บ้านดอนแดง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเรื่องตั้งประจำองค์การบริการส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 บ้านเหล่านกชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศจำนวนครัวเรือนผู้ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พถ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (ด้านการดำรงชีพ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค๋การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (ผ.ถ. 4/1) และ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (ส.ถ. 4/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
photo ดาวโหลดหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
1 - 20 (ทั้งหมด 162 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 428