องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
account_box คณะผู้บริหาร
นายธนกร รังสิมานพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
โทร : 081-6621789
นายแสงสินธุ์ สำเริง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
โทร : 086-6305882
นายบุญเลียง นามปัญญา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
โทร : 088-0339447
นายเฉลิมศรี ดอนปา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
โทร : 061-6926225