องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ดอนหัน [14 กันยายน 2564]
วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน [13 กันยายน 2564]
วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30น. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน [13 กันยายน 2564]
โครงการฉีดวัคซีน COVID-19 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2564 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน โดยโรงพยาบาลสิรินธร ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น... [1 กันยายน 2564]
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2564 [27 สิงหาคม 2564]
โครงการจิตอาสาปลูกป่าเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2564 [26 สิงหาคม 2564]
ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 คนดอนหันเราไม่ทอดทิ้งกัน "ดอนหันปลอดภัย ถ้าเราร่วมมือ ร่วมใจกัน " [24 สิงหาคม 2564]
คนดอนหันไม่ทอดทิ้งกัน #มอบถุงยังชีพให้กลุ่มเสี่ยงที่กักตัว ในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัน [24 สิงหาคม 2564]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติและ วาระที่ 3 ขั้นลงมติตราเป็นข้อบัญญัติ),... [23 สิงหาคม 2564]
ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด ขอขอบพระคุณ #กลุ่มรวมพลังพัฒนาตำบลดอนหัน มอบ เงิน จำนวน 5,000 บาท ให้กับ ศูนย์พักพิงและศูนย์พักคอยตำบลดอนหัน [20 สิงหาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 189 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 206