องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริการส่วนตำบลดอนหัน ครั้งที่ 2/2564 [27 เมษายน 2564]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [21 เมษายน 2564]
รดน้ำขอพร ประเพณีปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) [9 เมษายน 2564]
ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [9 เมษายน 2564]
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผูู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก (EIT) เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผูู้บริหารหน่วยงาน [8 เมษายน 2564]
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ [8 เมษายน 2564]
ขอเชิญบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [8 เมษายน 2564]
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนตำบลดอนหัน ประจำปี พ.ศ.2564 (การทำขนมไทย) [5 เมษายน 2564]
จัดทำประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน [5 เมษายน 2564]
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุขบ้าตำบลดอนหัน ปีงบประมาณ 2564 [2 เมษายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 136 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 148
เดือนนี้ 11,826
เดือนที่แล้ว 21,610
ทั้งหมด 33,130