องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด (ครั้งที่ 20 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 [17 มีนาคม 2566]
ทีมปฎิบัติการทวนสอบระดับอำเภอฯ นำโดย นายศิวกร มิตรราช ปลัดอาวุโส นายสมพงษ์ โตนา กำนันตำบลดอนหัน นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร ปลัด อบต.ดอนหัน พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนหัน ผู้นำชุมชน อสม. ... [15 มีนาคม 2566]
วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายแสงสินธุ์ สำเริง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน พร้อมด้วย ประธานสภา อบต.ดอนหัน รองประธานสภา อบต.ดอนหัน และเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนหัน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ... [15 มีนาคม 2566]
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น [15 มีนาคม 2566]
นายธนกร รังสิมานพ นายก อบต.ดอนหัน มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ออกรับซื้อขยะประจำเดือกุมภาพันธ์2566 #กองทุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลดอนหัน [27 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมแนวทางและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [17 กุมภาพันธ์ 2566]
มอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี65 ตามความเสียหายจริง จำนวน 527 ครัวเรือน [16 กุมภาพันธ์ 2566]
นายสมศรี หล้าสีดา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เป็นประธานเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายธนกร รังสิมานพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ... [13 กุมภาพันธ์ 2566]
นายธนกร รังสิมานพ นายก อบต.ดอนหัน นำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และคณะเจ้าหน้าที่ ออกรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชน ????บ้านหนองหญ้าแพรก ม.13 พร้อมทั้งประชาคม การยุบ รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... [9 กุมภาพันธ์ 2566]
นายธนกร รังสิมานพ นายก อบต.ดอนหัน นำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และคณะเจ้าหน้าที่ ออกรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชน ????บ้านดอนแดง ม.2 ????บ้านดอนน้อย ม.6 ????บ้านดอนเจริญ ม.15 พร้อมทั้งประชาคม การยุบ รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... [7 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 - 10 (ทั้งหมด 419 รายการ)