องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ครั้งที่ 1/2565 [28 มิถุนายน 2565]
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกัน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [28 มิถุนายน 2565]
นายธนกร รังสิมานพ นายก อบต.ดอนหัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. รพสต.ดอนหัน รพ. สิรินธร ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนบ้านคนพิการผู้ด้อยโอกาส ในเขต พื้นที่ตำบลดอนหัน [22 มิถุนายน 2565]
ประชุมประชาคมตำบลดอนหัน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 [21 มิถุนายน 2565]
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)ประจำปี 2565 [16 มิถุนายน 2565]
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน เพื่อพิจารณ่ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [15 มิถุนายน 2565]
เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน รพสต.ดอนหัน รพสต.หนองหญ้าแพรก รพ. สิรินธร และ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนบ้านคนพิการผู้ด้อยโอกาส ในเขต พื้นที่ตำบลดอนหัน [14 มิถุนายน 2565]
นายธนกร รังสิมานพ นายก อบตฺดอนหัน ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน,พนักงาน และลูกจ้าง ทำความสะอาด และตัดต้นไม้ เส้นทาง ดอนแดง-หนองอ้อ-โนนเขวา [9 มิถุนายน 2565]
นายธนกร รังสิมานพ นายก อบต.ดอนหัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ออกตัดต้นไม้ รพสต. ดอนหัน และ ถนนสาย บ้านดอนหัน ม.1 [8 มิถุนายน 2565]
นายธนกร รังสิมานพ นายก อบต.ดอนหัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ พนักงาน วางท่อทำ #ธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง #ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโนนเขวา [8 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 - 10 (ทั้งหมด 287 รายการ)