องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
apps โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

โครงสร้างส่วนราชการ

โครงสร้างสำนักปลัด อบต.

โครงสร้างกองคลัง

โครงสร้างกองช่าง

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน