องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
photo แนวทางปฏิบัติจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file จัดการเรื่อง ร้องเรียนให้ตรวจสอบฟร์ามไก่มีแมลงวันสร้างความเดือดร้อนบ้านท่าแร่ หมู่ที่-10 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file จัดการเรื่อง ร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนน้อย-ดอนบม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file จัดการเรื่อง ร้องเรียนให้ตรวจสอบดินที่รุกล้ำทางสาธารณะ บ้านดอนน้อย หมู่ที่6 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file จัดการเรื่อง ร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหากรณีนำดินมากลบปิดทางเข้า-ออกหน้าบ้าน บ้านดอนเจริญ หมู่ที่5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
photo แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาแส ด้านการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file คู่มือประชาชน-เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1