องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
photo แนวทางปฏิบัติจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file จัดการเรื่อง ร้องเรียนให้ตรวจสอบฟร์ามไก่มีแมลงวันสร้างความเดือดร้อนบ้านท่าแร่ หมู่ที่-10 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file จัดการเรื่อง ร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนน้อย-ดอนบม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file จัดการเรื่อง ร้องเรียนให้ตรวจสอบดินที่รุกล้ำทางสาธารณะ บ้านดอนน้อย หมู่ที่6 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file จัดการเรื่อง ร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหากรณีนำดินมากลบปิดทางเข้า-ออกหน้าบ้าน บ้านดอนเจริญ หมู่ที่5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน-เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
photo แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาแส ด้านการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 439