องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจัดให้มีกิจรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย /ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file กิจกรรมผู้บริหารสูงสุดของ อบต.ดอนหัน ได้มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญ ในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 343