องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder กองทุนสุขภาพตำบล
insert_drive_file จดหมายข่าว-กปท.-เดือน-ตุลาคม-2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ-ระเบียบ-กปท.-พ.ศ.-2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศใช้-แผนการเงินประจำปีงบประมาณ-2566
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศใช้แผนโครงการ-ปีงบประมาณ-2566
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการบันทึกข้อมูลโครงการ-ประเภทที่-4-ปี-งปม.-2566
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานการส่งสรุปสถานะการเงิน-กปท.-ไตรมาส-4-ปี-งปม.-2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินงาน-กปท.-อบต.ดอนหัน-ปี-งปม.-2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานประชุมคณะกรรมการ-กปท.-ครั้งที่-1-ปี-งปม.-2566
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการบันทึกข้อมูลโครงการ-ประเภทที่-5-ปี-งปม.-2566
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file สรุปแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ปีงบประมาณ-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file จดหมายข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน-ประจำเดือน-กรกฎาคม-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานผล-การส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันปี-พ.ศ.-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำไตรมาตรที่ 2 ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศ-แผนโครงการ-ครั้งที่-3-ประจำปีงบประมาณ-2565-ประเภทที่-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานการบันทึกข้อมูลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันในระบบออนไลน์-ครั้งที่-3-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รูปภาพ-การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน-ครั้งที่-2-ปีงบประมาณ-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รูปภาพ-การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน.-ครั้งที่-12565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file หนังสือส่ง เชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ครั้งที่-2-ปีงบประมาณ-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน-คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน.-ปีงบประมาณ-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file จดหมายข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน-ประจำเดือน -มิถุนายน-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2