องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder รายงานทางการเงิน
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ระยะเวลา 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1