องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder กิจการสภา
insert_drive_file ประกาศ-นัดประชุมสภา-สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ-เรียกประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-2566
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ตรวจรายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-2-ปี-2565
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ-ระเบียบสภา-ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น-พ.ศ.-2565
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ-นัดประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-2-ปี-2565
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file หนังสือ-เชิยประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-2-ปี-2565
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เรื่อง-ตรวจรายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-1-ปี-2565
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file หนังสือ-แจ้งมติที่ประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-1-ปี-2565
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ-รายงานผลกาปรระชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2-ปี-2565 (1)
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ-รายงานผลกาปรระชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2-ปี-2565
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ-เรื่องการนัดประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-1-ปี-2565
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file หนังสือ-เชิญประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-1-ปี-2565
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ-เรียกประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ปี-2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ-รายงานผลประชุมสภาฯ-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-ปี-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ-นัดประชุมสภาฯ-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2-ปี-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาฯ-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-ปี-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธ์-การนัดประชุมสภาฯ-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2-ปี-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ-รายงานผลประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-ปี-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ - รายงานผลการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ-นัดประชุมสภาฯ-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-ประจำปี-พ.ศ.-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
1 - 20 (ทั้งหมด 108 รายการ) 1 2 3 4 5 6