องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder กิจการสภา
insert_drive_file ประกาศการนัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเรื่องรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศการนัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ-รายงานผลการประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-ประจำปี-พ.ศ.-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ-นัดประชุมสภาฯ-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ปี-พ.ศ.-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ-เรียกประชุมสภาฯ-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ปี-พ.ศ.-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-ประจำปี-พ.ศ.-2566 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-ประจำปี-พ.ศ.-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่ายปี-พ.ศ.-2567-ครั้งที่-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานผลและสรุปความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-ปี-พ.ศ.-2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file หนังสือประธานส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-พ.ศ.-2567-ให้คณะกรรมการแปรญัตติ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานผลการตรวจรายงานประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1-ปี-พ.ศ.-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-พ.ศ.-2567 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file บันทึกการประชุมคณะกรรมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี-พ.ศ.-2567-ครั้งที่-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-พ.ศ.-2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศผลการประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-พ.ศ.-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1-ประจำปี-พ.ศ.-2566 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1-ประจำปี-พ.ศ.-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
1 - 20 (ทั้งหมด 133 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7