องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
folder กิจการสภา
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการประชุมสภาฯ-สมัยวิสามัญที่-1-ปี-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ-สมัยสามัญที่-2-ปี-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ-สมัยสามัญที่-2-ปี-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ-สมัยวิสามัญที่-1-ปี-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ-สมัยวิสามัญที่-1-ปี-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการประชุมสภาฯ-สมัยสามัญที่-1-ปี-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file รูปประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศสภา อบต.ดอนหัน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.ดอนหัน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาสภา อบต.ดอนหัน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศสภา อบต.ดอนหัน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศสภา อบต.ดอนหัน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศสภา อบต.ดอนหัน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 230