องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder คู่มือสำหรับประชาชน
insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร เพื่อขอรับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร เพื่อขอรับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
find_in_page เอกสารเผยแพร่ การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ รายใหม่ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file เอกสารที่ต้องเตรียม กรณีขอรับเงินค่าจัดการศพตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของประชาชน ภารกิจซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน อบต.ดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
insert_drive_file ข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file คู่มือจัดเก็บภาษี อบต.ดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file ช่องทางรับข้อร้องเรียน ด้านทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1