องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder คู่มือสำหรับประชาชน
insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร เพื่อขอรับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
find_in_page เอกสารเผยแพร่ การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ รายใหม่ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file เอกสารที่ต้องเตรียม กรณีขอรับเงินค่าจัดการศพตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของประชาชน ภารกิจซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน อบต.ดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file ข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file คู่มือจัดเก็บภาษี อบต.ดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file ช่องทางรับข้อร้องเรียน ด้านทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1