องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file คู่เมือการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file คู่มือการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file คู่มือการขอทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนแปลงขอมูลคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน อบต.ดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file มาตรฐานการให้บริการภารกิจ ซ่อมแซมไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1