องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
photo คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คู่เมือการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file คู่มือการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file คู่มือการขอทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนแปลงขอมูลคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน อบต.ดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
insert_drive_file มาตรฐานการให้บริการภารกิจ ซ่อมแซมไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1