messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองอขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
ประมวลจริยธรรมอบต.ดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1