องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file การแต่งตั้งผู้สรรหาได้ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการนและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1