องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
find_in_page มาตรการ/แนวทางส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
photo มาตรการ/แนวทางส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
photo มาตรการ/แนวทางส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อบต.ดอนหัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
insert_drive_file ประกาศ สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
insert_drive_file รายงานประเมินผลระบบการควบคุมภายในปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file ประกาศ มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะชน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file นโยบาย มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ2563ของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file ประมวลจริยธรรม อบต ดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1