ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 สาย บ้านแม่ดวงตา - โสกหมู ตำบลดอนหน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง