ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 สาย บ้านนางขาล โพธิ์ใน - บ้านนายวิจิตร ยาสิงห์ทอง (สองฝั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง