ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย ข้างศาลาอเนกประสงค์ ไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน(เชื่อมต่อโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง