ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและพนังกั้นน้ำ จำนวน ๙ จุด ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง