ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย รอบศาลาประชาคม ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง