ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย ตลาด 3 ดอน ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง