ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เต้นท์ จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง