ชื่อเรื่อง : จ้างบริการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน 85-0776 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง