ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 85-0776 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง