ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 สาย คลองส่งน้ำ - บ้านหมอจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง