ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 สาย หน้ารีสอร์ท - ซอยข้างร้านวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง