ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 สาย บ้านแม่ดวง - ริมคลองส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง