ชื่อเรื่อง : ประกาศแนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ชื่อไฟล์ : shaIdGGTue54327.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้