ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำขยะอันตรายมาส่งได้ที่ศาลาประชาคมทุกหมู่บ้าน เพื่อที่จะส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป
ชื่อไฟล์ : 9hIEKhoMon23205.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อบต.ดอนหัน จะออกเก็บรวบรวมขยะอันตราย เพื่อที่จะส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป