ชื่อเรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ รถบรรทุกขยะ ะ(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ่่ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : zW0krKhMon95619.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้