messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
check_circle รายการอีสานวันนี้
ประจำวันที่ 6 มกราคม 2567
ร.8 ร่วมส่งเสริมอาชีพให้ทหารกองประจำการ สนับสนุนกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนหัน กรมทหารราบที่ 8 นำกำลังพลทหารกองประจำการของหน่วย เข้าศึกษางานฝีมือหัตถกรรมจากกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนหัน ซึ่งเป็น OTOP ระดับ 4 ดาว ของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยนำต้นกกมาแปรรูปเป็นกระเป๋าหรือของใช้ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ทหารกองประจำการสามารถสร้างรายได้หลังจากปลดประจำการ รวมถึงสามารถนำไปขยายผลต่อยอดให้กับชุมชนของตัวเองได้ โดย คุณนันฐิยา สิริกาญธนานันท์ ประธานมูลนิธิก่อการดีสร้างสังคมแบ่งปัน พร้อมด้วย นายธนกร รังสิมานพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน และท่านบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4 ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้ จึงได้เข้ามาต่อยอดเพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายส่งต่างประเทศ สร้างซอฟต์พาวเวอร์สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่ทำจากต้นกก รัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนหัน หมู่ 14 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น