messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
find_in_page รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน มีนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน ตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6 เดือนหลัง ของปีงบประมาณ2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3