องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวข้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน และการบัญชีพัสดุ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
insert_drive_file ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1